Tác giả :

-        Hỏi: Về việc tạm dừng học tập có thời hạn

-        Trả lời: SV được phép tạm dừng học tập khi có lý do chính đáng; Thời gian tạm dừng tính vào thời gian đào tạo (trừ trường hợp tạm dừng để thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc có lý do chính đáng theo quy định của quy chế); Thời gian tạm dừng tối đa bằng thời gian kéo dài của khóa học. Mỗi lần tạm dừng từ 1 đến 2 học kỳ. Hai lần tạm dừng không được liền kề nhau trừ các trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ xem xét cụ thể.

-        Hỏi: Xin cho biết trình tự tiến hành các thủ tục tạm dừng học tập?.

-        Trả lời: Trình tự tiến hành thủ tục tạm dừng như sau:

ü  SV làm đơn theo mẫu (nhận tại phòng Công tác HSSV hoặc download trên website của phòng);

ü  SV hoàn tất các mục trong đơn, đơn được phụ huynh cho ý kiến & chính quyền địa phương xác nhận;

ü  SV làm thủ tục thanh toán công nợ tại phòng KH-TC, trả hết sách tại Thư viện;

ü  SV nộp đơn tại phòng Công tác SV (đơn đã được phụ huynh ký & chính quyền địa phương xác nhận, phòng KHTC xác nhận hoàn tất công nợ, Thư viện xác nhận trả xong sách).

ü  SV Nhận quyết định tạm dừng tại phòng Công tác HSSV (sau 3 ngày).

-        Hỏi: Đề nghị cho biết quy định đóng học phí khi tạm dừng?

-        Trả lời: SV Nộp đơn trước khi học kỳ bắt đầu: Không phải đóng học phí; SV Nộp đơn trong tuần 1 & 2 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 20% học phí học kỳ; Nộp đơn trong tuần 3 & 4 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 50% học phí học kỳ; Nộp đơn sau tuần thứ 4 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 100% học phí học kỳ.

-        Hỏi: Thủ tục về việc xin học tiếp sau khi tạm dừng như thế nào?

-        Trả lời: Khi hết thời hạn tạm dừng, để được học tiếp SV phải làm thủ tục xin học lại.

Quy trình: Nộp các giấy tờ tại phòng Công tác SV: Đơn xin học lại (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương (nhận tại phòng Công tác HSSV hoặc download trên mạng của phòng); Quyết định cho phép tạm dừng. Thời gian: Chậm nhất, trước 2 tuần khi bắt đầu đăng ký môn học học kỳ mới. Nhận quyết định học lại: Tại phòng Công tác SV (sau 3 ngày).

Chú ý: SV có thể nộp đơn xin học trở lại trước một học kỳ: khi lý do xin tạm dừng được giải quyết. Quá thời hạn tạm dừng một học kỳ, SV không làm đơn xin học tiếp hoặc xin gia hạn thời gian tạm dừng, sẽ bị xóa tên.

HỌC PHÍ & XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐÓNG HỌC PHÍ

-        Hỏi: Quy định mức thu học phí khối ngành kỹ thuật theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ?.

-        Trả lời: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2012 đến năm học 2014-2015 quy định  mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập chương trình đại trà khối kỹ thuật, năm học 2010-2011: 3.100.000đ/SV/năm; 2011-2012: 3.950.000đ/SV/năm; 2012-2013: 4.800.000đ/SV/năm; 2013-2014: 5.650.000đ/SV/năm; 2014-2015: 6.500.000 đ/SV/năm.

-        Hỏi: Mức thu học phí của trường như thế nào?.

-        Trả lời: Vào đầu năm học, căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Hiệu trưởng công bố mức thu học phí của các hệ, bậc đào tạo trong toàn trường. Trường ta thu học phí theo tín chỉ, nếu quy về hệ niên chế tương đương như mức thu theo Nghị định 49.

-        Hỏi: Xin cho biết quy định của Nhà trường về thời gian thu học phí?.

-        Trả lời: Mỗi học kỳ thu 2 đợt (trừ diện đăng ký nộp theo tháng). Đợt I: kéo dài 1,5 tháng tính từ đầu mỗi học kỳ; đợt II: kéo dài 1,5 tháng tính từ giữa học kỳ đến trước 01 tuần bắt đầu kỳ thi của mỗi học kỳ.

-        Hỏi: SV có được gia hạn thời gian đóng học phí không?.

-        Trả lời: SV được phép gia hạn thời gian nộp học phí. Để được xét gia hạn, SV làm đơn theo mẫu nộp phòng Kế hoạch-Tài chính chậm nhất trước ngày hết hạn thu học phí một tuần (theo đợt).

-        Hỏi: Xin cho biết quy định của trường về xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm quy định đóng học phí?.

-        Trả lời: Việc xử lý kỷ luật đối SV vi phạm quy định đóng học phí được tiến hành theo từng học kỳ (xử lý sau mỗi đợt thu học phí). Hình thức kỷ luật được áp dụng như sau: Khiển trách trước toàn trường đối với SV không đóng học phí đợt I đúng quy định (SV không đóng học phí hoặc đóng chưa đủ mức tối thiểu của đợt 1 do Hiệu trưởng quy định vào đầu mỗi năm học), hoặc đóng học phí đợt I nhưng không đóng học phí đợt II. Cảnh cáo trước toàn trường đối với SV không đóng học phí đợt I đúng quy định và không đóng học phí đợt II. Xóa tên khỏi danh sách SV đối với các trường hợp còn nợ học phí, nghỉ học không phép quá quy định (từ một học kỳ).

-        Hỏi: SV còn nợ học phí có được ĐKMH không? Trường hợp hoàn tất học phí nợ trong thời gian ĐKMH giải quyết thế nào?.

-        Trả lời: Mỗi đợt đăng ký môn học của mỗi học kỳ, phòng Tuyển sinh và Công tác SV căn cứ kế hoạch ĐKMH của phòng Đào tạo sẽ ban hành quy định về việc mở khóa cho SV vi phạm quy định của Nhà trường, thông báo được đăng tải trên website Phòng và email cho tất cả SV trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 155,717

Tổng truy cập:2,501,402