Tác giả :

I. CHỨC NĂNG
1. Về tuyển sinh
- Đề xuất chiến lược (mục tiêu, giải pháp) tăng (số lượng và chất lượng) tuyển sinh hàng năm.
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, và phát triển thương hiệu HCMUTE.
2.  Về công tác sinh viên
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên trong toàn trường.
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác sinh viên hệ chính quy của trường.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh & Hội sinh viên trường trong công tác sinh viên.

II. NHIỆM VỤ
1. Công tác tư vấn hướng nghiệp
- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức Ngày mở ĐHSPKT; tổ chức hoạt động hướng nghiệp tại Trường cho giáo viên các trường THPT các địa phương; tổ chức gặp gỡ làm việc với các Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường THPT tại các địa phương về công tác hướng nghiệp, tuyển sinh; tổ chức cho sinh viên trường tham gia công tác tư  vấn hướng nghiệp tại các trường THPT; tổ chức tham quan hướng nghiệp cho HS các trường THPT tại Trường; tham gia tư vấn hướng nghiệp tại các địa phương.
- Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm giới thiệu Trường và các ngành đào tạo với công chúng.
- Bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cộng tác viên có đủ kiến thức, kỹ năng cho việc tư vấn tuyển sinh.
- Viết bài quảng cáo, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức hội thảo, tổ chức các cuộc thi trên website cho học sinh cuối cấp phổ thông.
- Tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên quan đến tuyển sinh; đánh giá hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh.
2. Công tác tuyển sinh.
- Chủ trì phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo tình hình thực tế của Nhà trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo.
- Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm; soạn thảo & phát hành thông báo tuyển sinh của trường.
- Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh.
- Nhập dữ liệu vào hệ thống; tiếp nhận dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chuyển về để lưu trữ; báo cáo số liệu với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp nhận, phân loại và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh; làm & gửi giấy báo dự thi,làm album hình; liên hệ, khảo sát, bố trí phòng thi & các điểm thi; phân công cán bộ tham gia công tác tuyển sinh; gửi kết quả thi; phối hợp xét tuyển thí sinh trúng tuyển. 
3. Công tác quảng bá thương hiệu.
- Là đầu mối xây dựng & tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
- Khai thác lợi thế của các cơ quan thông tin đại chúng, các hoạt động trong & ngoài trường để quảng bá hình ảnh thương hiệu trường.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường tìm chọn sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của trường để quảng bá hình ảnh trường.
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thương hiệu Trường.
4. Công tác giáo dục chính trị tư tuởng
- Đánh giá tình hình tư tưởng, nhận thức chính trị của CBVC, sinh viên và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn trường.
- Phối hợp tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đầu khóa & đầu năm học trong trường.
- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các văn bản hướng dẫn quy định, kế hoạch giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản nói trên.
- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các văn bản về kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường sư phạm; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản nói trên.
- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn trường đặt trụ sở và nơi sinh viên trường nội trú, tạm trú xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án  đảm bảo trật tự trị an.
5.   Công tác thông tin tuyên truyền
- Chủ trì việc khai thác, cung cấp các thông tin lên trang Website của trường.
- Tổ chức mạng lưới thông tin viên để thuyết trình, viết báo, đưa tin về các hoạt động của trường.
- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truền.
- Là đầu mối lưu giữ các tài liệu liên quan đến các hoạt động của nhà trường phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của trường.
- Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin; ghi lịch sử trường và quản lý phòng truyền thống của trường.
- Chủ trì tổ chức và soạn thảo các diễn văn cho các buổi mít tinh, ngày lễ, ngày kỷ niệm.
6.   Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao
- Chủ trì chỉ đạo và tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.
- Chủ trì tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các trường bạn và địa phương.
- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc xây dựng các đội tuyển văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Phòng, Khoa, Ban, tổ chức và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, hoạt động giải trí, phong trào thi đua trong sinh viên.
7.   Công tác sinh viên
- Tổ chức tiếp nhận sinh viên hệ chính quy trúng tuyển nhập học vào trường; sắp xếp bố trí sinh viên vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn.
- Kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp sau khi sinh viên nhập học; lưu trữ, quản lý & khai thác hồ sơ sinh viên.
- Cấp mã số sinh viên, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan tới sinh viên; chủ trìphối hợp làm thẻ sinh viên.
- Thường trực các Hội đồng: khen thưởng, kỷ luật, học bổng, miễn giảm học phí, đánh giá kết quả rèn luyện & tham gia các hội đồng khác liên quan đến sinh viên.
- Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách; trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng, kỷ luật và những quyết định khác liên quan đến sinh viên.
- Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo qui định.
- Chủ trì tổ chức, quản lý, đánh giá và đề xuất xét công nhận hoàn thành chương trình công tác xã hội cho sinh viên.
- Chủ trì tổ chức, quản lý, đánh giá hoạt động tư vấn dành cho sinh viên; tổng hợp và đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm đội ngũ tư vấn viên.
- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
- Chủ trì việc liên hệ với gia đình sinh viên về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên.
- Là đầu mối theo dõi công tác sinh viên ngoại trú, kiểm tra sinh viên trong việc thực hiện quy chế sinh viên ngoại trú; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác sinh viên ngoại trú.
- Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên, làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của sinh viên.
8.   Phối hợp với Đoàn & Hội sinh viên trường trong công tác sinh viên.
- Phối hợp với Đoàn & Hội sinh viên tổ chức hội diễn văn nghệ sinh viên trường hàng năm.
- Phối hợp với Đoàn & Hội sinh viên trường tổ chức Hội thao sinh viên trường hàng năm.
- Phối hợp với Đoàn & Hội sinh viên trường tổ chức triển khai, đánh giá các hoạt động công tác xã hội cũng như những hoạt động khác tạo điều kiện cho sinh viên tham gia để tích luỹ điểm công tác xã hội, điểm rèn luyện.
- Phối hợp triển khai các hoạt động của Đội cờ đỏ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Truy cập tháng: 17,686

Tổng truy cập:71,025