Tác giả :

 

ThS. Phan Nguyễn Duy An
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8173
Email: anpnd@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Học bổng tài trợ, hoạt động khởi nghiệp, du học sinh

 

CN. Lê Thanh Hữu
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8174
Email: huult@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

   KS. Phạm Thị Ngọc Phượng
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8170
Email: phuongptn@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Quản lý chế độ chính sách, phục vụ sư phạm 

KS. Thái Bá Quang
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8170
Email: quangtb@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Tuyên truyền pháp luật, An toàn giao thông


CN. Phạm Thị Như Quỳnh
Chuyên viên, Phụ trách Văn phòng Đoàn trường
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8540
Email: quynhptn@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Chuyên trách Đoàn thanh niên – Hội SV


ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8176
Email: thanhthao@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Tiếp sinh viên, văn thư lưu trữ


CN. Lê Phạm Việt Anh Thư
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8175
Email: thulpva@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Chứng nhận SV, khen thưởng, kỷ luật


ThS. Nguyễn Đoàn Xuân Trường
Chuyên viên, Phó bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8540
Email: truongndx@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Chuyên trách Đoàn thanh niên – Hội SV

  ThS. Nguyễn Hữu Tùng
Chuyên viên
Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8177
Email: tungnh@hcmute.edu.vn
Phụ trách: Tuyển sinh hệ chính quy

 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:


GVCC. TS.Phạm Thăng
Trưởng phòng Công tác Chính trị
Giai đoạn 1990 - 1995


ThS. Huỳnh Công Minh
Trưởng phòng Công tác chính trị    
Giai đoạn 1995 – 2003
Phó trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý SV 
Giai đoạn 2003 - 2005

  CN. Nguyễn Anh Đức
Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý SV
Giai đoạn 2003 – 2017

Thầy Nguyễn Nam Thắng
Phó trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý SV 
Giai đoạn 2005 - 2013

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Chủ tịch công đoàn trường

   ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết
Phó trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Giai đoạn 2008 - 2014
  


CN.Bùi Văn Học
Phó trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Giai đoạn 2013 - 2015


ThS.Nguyễn Phương Thúy
Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác SV
Giai đoạn 2015 - 2016

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ


ThS.Trần Thị Thu Huyền
Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác SV
Giai đoạn 2020 - 2023

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Truy cập tháng: 17,639

Tổng truy cập:70,978