Tác giả :

Sơ đồ phòng Tuyển sinh và Công tác SV từ tháng 03/2020 đến nay

 

Sơ đồ phòng Tuyển sinh và Công tác SV từ tháng 05/2016 đến 02/2020


Sơ đồ phòng Tuyển sinh và Công tác SV từ năm 2015 đến tháng 05/2016Sơ đồ phòng Công tác HSSV đến năm 2015

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Truy cập tháng: 253,324

Tổng truy cập:2,306,719