Tác giả :

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và sinh viên đại học hệ chính quy của trường về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ xét chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho SV học kỳ I năm học 2022 – 2023 như sau: 
I. XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (xem Quy định)
1.1. Đối tượng được miễn, giảm học phí: xem tại Điều 3, 4 tại Quyết định số 1102/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022 của trường về việc ban hành quy định miễn, giảm học phí cho sinh viên đại học hệ chính quy tại trường
1.2. Hồ sơ xét miễn, giảm học phí:
- Đối với sinh viên khóa trước 2022 đã được xét miễn giảm học phí ở học kỳ 2/2021-2022: không cần phải làm lại hồ sơ, nhà trường sử dụng hồ sơ HK2/2021-2022 để tiếp tục giải quyết chính sách cho các em.
- Đối với sinh viên khóa trước 2022 (hết tạm dừng vào học lại hoặc chưa được hưởng chính sách miễn giảm học phí ở HK2/2021-2022) và sinh viên khóa 2022 vừa nhập học: thực hiện làm hồ sơ xét miễn, giảm học phí bao gồm các giấy tờ sau:
Một đơn xét hưởng chính sách miễn, giảm học phí (theo mẫu)
Một giấy khai sinh của SV (bản sao hoặc photo công chứng thời hạn 6 tháng)
Minh chứng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 1102/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022 (photo, công chứng thời hạn 6 tháng).
1.3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Sinh viên làm hồ sơ và nộp về Văn phòng Khoa từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 15/10/2022
- Thư ký khoa tổng hợp hồ sơ kèm danh sách (theo mẫu, có chữ ký của BCN khoa) nộp về Phòng Tuyển sinh và công tác SV đến hết ngày 20/10/2022.
- Phòng Tuyển sinh và công tác SV rà soát, trình Ban Giám hiệu ra quyết định miễn giảm học phí cho SV trước ngày 25/10/2022.
1.4. Lưu ý
- SV thuộc diện chính sách (được miễn/giảm học phí) nếu vẫn còn phát sinh học phí trong học kỳ được phép đóng học phí ở đợt 2 mà không bị xử lý kỷ luật.
- SV khóa 2022 khi được xét miễn học phí sẽ được hoàn trả lại học phí sau khi có quyết định từ nhà trường. Trừ trường hợp là SV hệ chất lượng cao sẽ không được hoàn lại mà được cấn trừ học phí vào học kỳ tiếp theo.
- SV khóa 2022 khi được xét giảm học phí sẽ không được hoàn lại mà được cấn trừ học phí vào học kỳ tiếp theo.

II. XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI  (xem quy định)
2.1. Đối tượng được trợ cấp xã hội: xem tại Điều 3 tại Quyết định số 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022 của trường về việc ban hành quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học hệ chính quy tại trường
2.2. Hồ sơ xét trợ cấp xã hội
- Đối với sinh viên khóa trước 2022, thuộc đối tương quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 3 tại Quyết định số 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022 đã được xét trợ cấp xã hội ở học kỳ 2/2021-2022: không cần phải làm lại hồ sơ, nhà trường sử dụng hồ sơ HK2/2021-2022 để tiếp tục giải quyết chính sách cho các em.
- Đối với sinh viên khóa trước 2022 (thuộc đối tương quy định tại Khoản 4, Điều 3 tại Quyết định số 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022) và sinh viên khóa 2022 vừa nhập học: thực hiện làm hồ sơ xét trợ cấp xã hội bao gồm các giấy tờ sau:
Một đơn xét hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu)
Một giấy khai sinh của SV (bản sao hoặc photo công chứng thời hạn 6 tháng)
Minh chứng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022 (photo, công chứng thời hạn 6 tháng).
2.3. Mức trợ cấp xã hội
- Trợ cấp 140.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022.
- Trợ cấp 100.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với đối tượng được quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 3 Quyết định số 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022.
- Trợ cấp được cấp 1 lần ở 1 học kỳ trong 6 tháng.
- Trợ cấp được chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV của sinh viên.
2.4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Sinh viên làm hồ sơ và nộp về Văn phòng Khoa từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 15/10/2022
- Thư ký khoa tổng hợp hồ sơ kèm danh sách (theo mẫu, có chữ ký của BCN khoa) nộp về Phòng Tuyển sinh và công tác SV đến hết ngày 20/10/2022.
- Phòng Tuyển sinh và công tác SV rà soát, trình Ban Giám hiệu ra quyết định trợ cấp xã hội cho SV trước ngày 25/10/2022.

III. XÉT HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP (xem Quy định)
3.1. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Chính phủ. Trừ SV học hệ đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
3.2. Hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập
Sinh viên thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập thực hiện làm hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:
Một đơn xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu)
Một giấy khai sinh của SV (bản sao hoặc photo công chứng thời hạn 6 tháng)
Bản sao công chứng sổ hộ nghèo/cận nghèo (photo công chứng thời hạn 6 tháng) hoặc giấy xác nhận thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2022.
3.3. Mức hỗ trợ chi phí học tập
- Mức hỗ trợ chi phí học tập: 60% mức lương cơ sở và được hưởng 5 tháng/HK. 
- Hỗ trợ được cấp 1 lần ở 1 học kỳ. Số tiền hỗ trợ: 4.470.000đ/SV.
- Hỗ trợ được chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV của sinh viên.
3.4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Sinh viên làm hồ sơ và nộp về Văn phòng Khoa từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 15/10/2022
- Thư ký khoa tổng hợp hồ sơ kèm danh sách (theo mẫu, có chữ ký của BCN khoa) nộp về Phòng Tuyển sinh và công tác SV đến hết ngày 20/10/2022.
- Phòng Tuyển sinh và công tác SV rà soát, trình Ban Giám hiệu ra quyết định miễn giảm học phí cho SV trước ngày 25/10/2022.

Sinh viên cần hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc liên hệ Thầy Bình - quangbinh@hcmute.edu.vn - 0938.775.001
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Truy cập tháng: 17,625

Tổng truy cập:70,964