Tác giả :

Ngày 09/12/2013, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ký ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy tuyển sinh từ khóa năm 2012 trở đi.
Tệp tin đính kèm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Truy cập tháng: 17,696

Tổng truy cập:71,035