Tác giả :

Căn cứ vào các quy định hiện hành về Học bổng khuyến khích học tập, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên tiến hành xét cấp học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2016-2017 dựa trên kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 theo các tiêu chí sau:

Học bổng khuyến khích học tập là hình thức ghi nhận thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ, thưởng cho sinh viên một khoản kinh phí xứng đáng với thành tích học tập và rèn luyện đó.

Đối tượng được xét học bổng là Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng học đúng tiến độ.

Tiêu chuẩn của SV được đưa vào diện xét HBKKHT: SV có kết quả học tập & rèn luyện học kỳ đạt từ loại khá trở lên, có số tín chỉ đăng ký học & dự thi học kỳ ≥ 15 (các trường hợp ngoại lệ theo chương trình đào tạo do Ban chủ nhiệm khoa đề xuất); Sv không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Quỹ học bổng KKHT được thành lập hằng năm dựa trên học phí của sinh viên đóng cho nhà trường theo quy định của nhà nước, được Hiệu trưởng lập kế hoạch chi từ đầu năm học.

Đơn vị tính học bổng KKHT (DonviHB) được xác định dựa trên Tổng Quỹ HBKKHT cấp trong học kỳ chia cho tổng số SV thuộc đối tượng xét (TongSV).

Phân bổ Học bổng KKHT về khóa + ngành (CTĐT) của Khoa: Để đảm bảo công bằng cho SV toàn trường, Nhà trường chia Tổng Quỹ HBKKHT cấp trong học kỳ về các khoa theo số lượng SV khoa bằng cách lấy SLSV khoa * DonviHB.

Đồng thời để đảm bảo công bằng cho từng chương trình đào tạo khác nhau của Khóa và Ngành (Ví dụ: Khóa 2015, Khoa CNTT: K15110 hoặc Khóa 16, Ngành CNTT, Khoa ĐT CLC: K16110CLC), Nhà trường chia Quỹ học bổng KKHT của Khoa về cho từng Khóa + Ngành bằng cách SLSV cùng khóa + ngành * DonviHB (sau đây được gọi là Quỹ HB theo CTĐT)

Quỹ HB theo CTĐT được chia ra: tối đa 30% dành cấp cho học bổng Loại Giỏi, còn lại 70% dành cấp cho học bổng Loại Khá.

Cách xét học bổng:

Bước 1: Chia SV trường thành các khối khóa + Ngành (CTĐT) để phục vụ xét.

Bước 2: Sắp xếp SV theo thành tích học tập và rèn luyện từ trên xuống:

-         Xếp loại HB Giỏi cho SV học tập Giỏi + Điểm rèn luyện Xuất sắc (nhóm ưu tiên 1)

-  Xếp loại HB Khá cho SV Học tập Khá trở lên + Điểm rèn luyện Khá trở lên trừ những SV nằm trong nhóm ưu tiên 1 (nhóm ưu tiên 2)

-  SV ngoài 2 nhóm trên không được xét học bổng.

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên trong cùng 1 nhóm được căn cứ lần lượt dựa trên Điểm học tập, Điểm rèn luyện, Số tín chỉ trong học kỳ.

Bước 3: Cấp học bổng:

-  Lấy tối đa 30% Quỹ HB theo CTĐT cấp học bổng loại Giỏi cho SV thuộc nhóm ưu tiên 1 đến khi hết 30% Quỹ. Nếu 30% Quỹ không đủ cấp hết cho SV nhóm ưu tiên 1, thì những SV còn lại (xếp thứ tự sau) trong nhóm ưu tiên 1 sẽ được cấp học bổng loại Khá (hay còn gọi là Hạ bậc học bổng Giỏi thành Khá).

-  Cấp xong học bổng cho nhóm ưu tiên 1, tiếp tục cấp học bổng cho SV thuộc nhóm ưu tiên 2 (xếp loại học bổng Khá) đến khi hết Quỹ HB theo CTĐT.

Danh sách dự kiến lần 2 SV tải TẠI ĐÂY.

Sinh viên có ý kiến phản hồi liên hệ trực tiếp Thầy Lê Quang Bình tại phòng A1.204. Hạn chót phản hồi 05/4/2017, sau thời gian này, nhà trường ban hành quyết định và cấp học bổng cho sinh viên.

 

P/s: Nhà trường cấp học bổng qua tài khoản Ngân hàng BIDV, chi nhánh Đông Sài Gòn. Sau khi Hiệu trưởng ký quyết định cấp học hổng KKHT HKII/2016-2017 cho SV trường, những SV được cấp học bổng cung cấp số tài khoản ngân hàng cho Phòng Kế hoạch Tài chính theo thông báo của Phòng KHTC.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 90,561

Tổng truy cập:1,055,763