Tác giả :

Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ 

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên kính chuyển các đơn vị thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:

1.   Các căn cứ để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:

- Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) đối với HSSV hệ chính quy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ Hướng dẫn về việc xét cấp HBKKHT số 348/HD/ĐHSPKT/CTCT-QLSV ngày 15/9/2007; Hướng dẫn về việc Điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập, mức học bổng, và điều kiện xét cấp HBKKHT đối với sinh viên ĐH, CĐ số 25/HD/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 23/3/2009; Hướng dẫn về việc Điều chỉnh mức HBKKHT đối với HSSV số 356/HD-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 04/8/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ nguồn ngân sách dành cho quỹ học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017 (5,2 tỷ đồng/học kỳ).

- Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015 - 2016 của SV.

2.   Đối tượng và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng KKHT HK I/2016-2017

- Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng học đúng tiến độ; có số tín chỉ đăng ký học & dự thi học kỳ II/2015-2016 ≥ 15 (trường hợp vì lý do tổ chức đào tạo, cả lớp có số tín chỉ < 15; hoặc ở học kỳ cuối khóa, SV đăng ký hết các môn học mà số tín chỉ vẫn < 15, Khoa/TT xem xét và gửi đề xuất hạ số tín chỉ cho phòng Tuyển sinh và Công tác SV trước ngày 23/9/2016); SV có kết quả học tập & rèn luyện học kỳ II/2015 - 2016 đạt từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

-     Sinh viên các hệ, khóa sau đây trong diện xét:

  • Hệ đại học chính quy công nghệ: khóa 2012, 2013, 2014, 2015.
  • Hệ đại học chính quy sư phạm kỹ thuật: khóa 2012, 2013, 2014, 2015.
  • Hệ đại học chính quy khối K-chuyển tiếp từ CĐ lên ĐH: khóa 2015.
  • Hệ cao đẳng chính quy: Khóa 2013, 2014, 2015.
  1. Phương án xét và mức cấp HBKKHT

-     Tổng số sinh viên hệ chính quy trong diện xét: 15,515 SV. Căn cứ Quỹ HBKKHT, tính bình quân 1 SV được chi 335.100 đ/HK. Đây là cơ sở để hình thành quỹ HBKKHT cho SV các Khoa/TT.

-     Xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chỉ tiêu cho từng khóa & ngành học theo thứ tự từ điểm cao trở xuống cho đến khi hết số suất học bổng đã xác định (có bảng dự trù kèm theo).

-     Mức học bổng:

  • Loại khá: 800.000đ/tháng/suất đối với trình độ đại học; 650.000đ/tháng/suất đối với trình độ cao đẳng.
  • Loại giỏi: 1.000.000đ/tháng/suất đối với trình độ đại học; 800.000đ/tháng/suất đối với trình độ cao đẳng.
  1. KẾ hoẠch xét, cẤp hỌc bỔng.

-     Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên lập bảng dự trù phân phối quỹ học bổng khuyến khích gửi cho các Khoa/TT trước ngày 16/9/2016.

-     Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016 các Khoa/TT đề xuất hạ tín chỉ xét học bổng cho các trường hợp có chương trình đào tạo < 15 tín chỉ.

-     Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 02/10/2016 phòng Tuyển sinh và Công tác SV sẽ tiến hành xử lý dữ liệu và xét HBKKHT.

-     Ngày 03/10/2016 các Khoa/TT phối hợp với phòng Tuyển sinh và và Công tác SV tiến hành xuất danh sách từ phần mềm, kiểm tra và thông báo cho sinh viên được biết danh sách sinh viên dự kiến được cấp HBKKHT HKI/2016 – 2017.

-     Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 07/10/2016 Sinh viên có thắc mắc và khiếu nại liên hệ trực tiếp Phòng Tuyển sinh và Công tác SV (Phòng A1.204) – gặp Thầy Bình.

-     Khoa/TT chuyển danh sách có xác nhận kết quả xét cấp học bổng KKHT của khoa/TT về phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 12/10/2016 để làm căn cứ lập Quyết định trình Hiệu trưởng trước ngày 15/10/2016./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 115,175

Tổng truy cập:1,009,350