Tác giả :TS. Trần Thanh Thưởng

Trưởng phòng

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8171

Email: thuongtt@hcmute.edu.vnKS. Đặng Hữu Khanh

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8172

Email: huukhanhch@hcmute.edu.vn

   

KS. Trần Thị Thu Huyền

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8176

Email: huyenttt@hcmute.edu.vnThS. Phan Nguyễn Duy An

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8173

Email: anpnd@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Học bổng tài trợ, hoạt động khởi nghiệp, du học sinh


CN. Lê Thanh Hữu

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8174

Email: huult@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Văn hóa, văn nghệ, thể thao


CN. Lê Phạm Việt Anh Thư

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8175

Email: thulpva@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Chứng nhận SV, khen thưởng, kỷ luật


ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8176

Email: thanhthao@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Tiếp sinh viên, văn thư lưu trữ


ThS. Nguyễn Hữu Tùng

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8177

Email: tungnh@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Tuyển sinh chính quy


ThS. Lê Quang Bình

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8179

Email: quangbinh@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Chế độ chính sách, học bổng, quản lý điểm CTXH, điểm rèn luyện.


KS. Lê Xuân Thân

Chuyên viên, Bí thư Thường trực Đoàn trường

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8540

Email: thanlx@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Chuyên trách Đoàn thanh niên – Hội SV


KS. Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Chuyên viên, Phó bí thư Đoàn trường

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8540

Email: truongndx@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Chuyên trách Đoàn thanh niên – Hội SV


CN. Phạm Thị Như Quỳnh

Chuyên viên, Phụ trách Văn phòng Đoàn trường

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8540

Email: quynhptn@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Chuyên trách Đoàn thanh niên – Hội SV

   
KS. Thái Bá Quang

Chuyên viên

Điện thoại: 028.3722.1223 – 4.8170

Email: quangtb@hcmute.edu.vn

Phụ trách: Tuyên truyền pháp luật


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,322

Tổng truy cập:1,429,172