Tác giả :

STT

Công việc cần liên hệ

Nhân sự phụ trách

Email

ĐT

nội bộ

1

Trưởng phòng

TS. Trần Thanh

Thưởng

thuongtt@hcmute.edu.vn

8171

2

Phó trưởng phòng

Đặng Hữu

Khanh

huukhanhch@hcmute.edu.vn

8172

3

Phó trưởng phòng

Trần Thị Thu

Huyền

huyenttt@hcmute.edu.vn

8176

4

- Phụ trách Điểm rèn luyện, Điểm Công tác Xã hội của SV
- Phụ trách Chế độ chính sách, miễn giảm học phí, học bổng KKHT SV

- Phụ trách hoạt động tư vấn SV

Lê Quang

Bình

quangbinh@hcmute.edu.vn

8179

5

- Học bổng tài trợ, trợ cấp sinh viên
- Văn thư, Quy trình, ĐBCL.

Phan Nguyễn Duy

An

anpnd@hcmute.edu.vn

8173

6

- Phụ trách văn nghệ và thể thao của SV
- Tư vấn tuyển sinh

Lê Thanh

Hữu

huult@hcmute.edu.vn

8174

7

- Phụ trách thi đua khen thưởng

- Phụ trách xử lý đơn, chứng nhận, hồ sơ sinh viên

Lê Phạm Việt Anh

Thư

thulpva@hcmute.edu.vn

8175

8

- Phụ trách Tuyển sinh

Nguyễn Hữu

Tùng

tungnh@hcmute.edu.vn

8177

9

- Phụ trách tiếp Sinh viên, xử lý đơn, chứng nhận, hồ sơ sinh viên

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

thanhthao@hcmute.edu.vn

8170

10

- Phụ trách tuyên truyền pháp luật, giao thông

Thái Bá

Quan

quantb@hcmute.edu.vn

11

- Chuyên trách Đoàn TN, Hội SV

Nguyễn Đoàn Xuân
Phạm Thị Như

Trường
Quỳnh

truongndx@hcmute.edu.vn
quynhptn@hcmute.edu.vn

8410


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 155,720

Tổng truy cập:2,501,405