• KỈ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/06/2001 – 28/06/2020

  Gia đình là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ cạn.

 • Kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp THPT khóa 2018

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  Số:     01    /TB-ĐHSPKT-TS&CTSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2020

  THÔNG BÁO

  Về việc Kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp THPT khóa 2018

  Kính gửi: Sinh viên khóa 2018

     Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại khoản 3, Điều 14:  “Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra”.

  Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên khóa 2018 về việc kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp như sau:

  1. NỘI DUNG

   Kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với tất cả sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy khóa 2018.

  II. THỜI GIAN & CÁCH THỨC THỰC HIỆN

  Bước 1: Từ ngày 13/01/2020 - 29/02/2020 sinh viên vào trang http://online.hcmute.edu.vn, đăng nhập vào tài khoản cá nhân, vào mục “Nhập văn bằng”, điền thông tin theo yêu cầu, sau đó bấm lưu. Sinh viên không thực hiện bước này bị trừ 08 điểm rèn luyện (tương đương mức khiển trách);

  Bước 2: Từ ngày 02/3/2020: phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên gửi danh sách kiểm tra bằng về văn phòng Khoa/TT;

  Bước 3: Từ ngày 16– 20/3/2020: Ban cán sự các lớp nhận danh sách kiểm tra bằng tại văn phòng Khoa/TT;

  Bước 4: Từ ngày 23 - 27/3/2020: sinh viên nộp bản chính bằng tốt nghiệp kèm 01 bản photo (không cần công chứng) cho Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp yêu cầu từng bạn kiểm tra kỹ thông tin trên danh sách nếu sai sửa ngay vào bên cạnh, nếu thiếu ghi bổ sung và ký vào danh sách. (Ghi thật chính xác vì đây là thông tin sẽ dùng để in bằng tốt nghiệp);

  Những sinh viên đã đăng ký online ở bước 1 mà không thực hiện nộp bằng trong thời gian này sẽ bị trừ 08 điểm rèn luyện (tương đương mức khiển trách); Những sinh viên chưa đăng ký online ở bước 1 và không thực hiện nộp bằng trong thời gian  này (nộp trễ hạn) sẽ bị trừ 16 điểm rèn luyện (tương đương mức cảnh cáo);

  Bước 5: Từ ngày 30/03 - 03/4/2020, Ban cán sự lớp sắp xếp bằng theo thứ tự danh sách và chuyển cho phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên (Cô Thư – phòng A1-204, tầng 2, tòa nhà trung tâm, Email: thulpva@hcmute.edu.vn) để kiểm tra và trả lại trong ngày.

  Ghi chú: Ban cán sự lớp có thể chuyển cho phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên kiểm tra sớm hơn thời gian quy định khi đã thu đủ.

  Bước 6: Sau ngày 03/4/2020, sinh viên không nộp bản chính bằng để kiểm tra sẽ bị xử lý theo quy định (Xóa tên buộc thôi học vì không đủ điều kiện đầu vào theo Quy chế tuyển sinh; Trường hợp nộp trễ sẽ xử lý theo mức độ vi phạm).

  Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên đề nghị các Khoa hỗ trợ thông báo và nhắc nhở sinh viên thực hiện. Yêu cầu tất cả sinh viên khóa 2018 phải thực hiện nghiêm túc thông báo này, sau thời gian đã quy định như trên, mọi khiếu nại nhà trường sẽ không giải quyết./.

             

         Nơi nhận:

       -  PHT. Lê Hiếu Giang (để báo cáo);

       -  Các khoa (để phối hợp);

       -  Email SV; đăng Web;

       -  Lưu: TS&CTSV.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TP. TS & CÔNG TÁC SV

  ( đã ký)

  TS. Trần Thanh Thưởng
VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,364

Tổng truy cập:1,429,214