Tác giả :


1. Hiến pháp năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) Tải xuống
2. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Tải xuống
3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng  11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Tải xuống
4. Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Tải xuống
5. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 Tải xuống
6. Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Tải xuống
7. Luật biển Việt Nam số18/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 Tải xuống
8. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số Số: 44/2009/QH12 Tải xuống
9. Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 Tải xuống
10. Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12 và luật số 27/2012/QH13 Tải xuống
11. Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2009 Tải xuống
12. Nghị định Số: 46/2016/NĐ-CP  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 Tải xuống

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,349

Tổng truy cập:1,429,199