Tác giả :
1. Đơn tạm dừng học tậpdontamdung_2016.doc
2. Đơn xin học lại sau khi tạm dừngdontieptuchoc_2016.doc
3. Đơn xin thôi họcdonthoihoc_2016.doc

TẠM DỪNG VÀ XIN HỌC LẠI

  1. Tạm dừng học tập có thời hạn.
  2. Các yêu cầu đối với HSSV.

-     HSSV được phép tạm dừng học tập khi có lý do chính đáng.

-     Thời gian tạm dừng tính vào thời gian đào tạo (trừ trường hợp tạm dừng để thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc có lý do chính đáng theo quy định của quy chế).

-     Thời gian tạm dừng tối đa bằng thời gian kéo dài của khóa học. Mỗi lần tạm dừng từ 1 đến 2 học kỳ. Hai lần tạm dừng không được liền kề nhau.

  1. Quy trình.

-     HSSV làm đơn theo mẫu (nhận mẫu đơn tại khoa/TT hoặc downloat trên mạng của trường).

-     Nộp đơn tại phòng Công tác HSSV (đơn đã được phụ huynh ký & chính quyền địa phương xác nhận).

-     Làm thủ tục thanh toán công nợ tại phòng KH-TC, trả hết sách tại Thư viện trước khi tạm dừng.

-     Nhận quyết định tạm dừng tại phòng Công tác HSSV (sau 3 ngày).

  1. Quy định đóng học phí khi tạm dừng.

-     Nộp đơn trước khi học kỳ bắt đầu: Không phải đóng học phí.

-     Nộp đơn trong tuần 1 & 2 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 20% học phí học kỳ.

-     Nộp đơn trong tuần 3 & 4 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 50% học phí học kỳ.

-     Nộp đơn sau tuần thứ 4 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 100% học phí học kỳ.

  1. Xin học trở lại.
  2. Điều kiện để xin học lại.

     Khi hết thời hạn tạm dừng, để được học tiếp HSSV phải làm thủ tục xin học lại

  1. Quy trình.

-     Nộp các giấy tờ tại phòng Công tác HSSV:

ü Đơn xin học lại (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương (nhận mẫu đơn tại khoa/TT hoặc downloat trên mạng của trường).

ü Quyết định cho phép tạm dừng.

-     Thời gian: Chậm nhất, trước 2 tuần khi bắt đầu đăng ký môn học học kỳ mới .

-     Nhận quyết định học lại: Tại phòng Công tác HSSV (sau 3 ngày).

  • Ø Chú ý:

HSSV có thể nộp đơn xin học trở lại trước một học kỳ: khi lý do xin tạm dừng được giải quyết.

Quá thời hạn tạm dừng một học kỳ, HSSV không làm đơn xin học tiếp hoặc xin gia hạn thời gian tạm dừng, sẽ bị xóa tên.


4. Đơn xin chuyển trườngCHUYENTRUONG.docx (nộp đơn kèm phiếu thanh toán công nợ)
5. Phiếu thanh toán công nợ của sinh viên với trườngTHANHTOANCONGNO_081.doc
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 58,326

Tổng truy cập:901,702