Tác giả :

Căn cứ Danh sách dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2018-2019 [CÔNG BỐ LẦN 1] vào ngày 22/3/2019; Danh sách dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 [CÔNG BỐ LẦN 2] vào ngày 26/3/2019


Căn cứ đề xuất từ các Khoa và kết quả chạy xét lại học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên công bố Danh sách dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 [CÔNG BỐ LẦN 3] - Xem <<tại đây>>

Sinh viên có ý kiến phản hồi liên hệ trực tiếp Thầy Lê Quang Bình tại phòng A1.204 để được kiểm tra và xử lý ngay. 

Hạn chót phản hồi đối với DS dự kiến lần 3 vào cuối ngày 08/4/2019 (theo giờ hành chính), sau thời gian này, nhà trường sẽ xét, cấp lại và công bố dự kiến lần cuối (nếu còn sai sót) hoặc ra quyết định cấp học bổng nếu DS đã thỏa mãn các điều kiện.

Lưu ý: Nhà trường cấp học bổng qua tài khoản Ngân hàng BIDV, chi nhánh Đông Sài Gòn sau khi có Quyết định từ Hiệu trưởng.
- Những Sinh viên bị khóa tài khoản vì không kích hoạt tài khoản BIDV do trường cấp  hoặc  không sử dụng tài khoản quá 6 tháng thì liên hệ gấp với Ngân hàng BIDV tại số 33, đường Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức để được cấp số tài khoản mới.
- Ngân hàng BIDV sẽ căn cứ số tài khoản còn hoạt động gắn liền với số CMND của chính SV để cấp học bổng. SV nào mới đổi số CMND liên hệ thầy Bình để điều chỉnh.
- Các bạn chưa có tài khoản nên làm gấp, tránh tình trạng vì 1 vài bạn chưa có tài khoản mà ảnh hưởng đến toàn thể các bạn khác nhận học bổng trể.

Trân trọng!


------------------------------
Nội dung công bố lần 2:

Căn cứ Danh sách dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 [CÔNG BỐ LẦN 1] vào ngày 22/03/2019 (chi tiết bên dưới)
Căn cứ đề xuất từ Ban chủ nhiệm các Khoa (về số lượng tín chỉ và điều chỉnh khối xét học bổng) và kết quả chạy xét lại học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên công bố Danh sách dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 [CÔNG BỐ LẦN 2] - Xem <<tại đây>>

Sinh viên có ý kiến phản hồi liên hệ trực tiếp Thầy Lê Quang Bình tại phòng A1.204 để được kiểm tra và xử lý ngay. 
Hạn chót phản hồi đối với DS dự kiến lần 2 vào cuối ngày 29/3/2019 (theo giờ hành chính), sau thời gian này, nhà trường sẽ xét, cấp lại và công bố dự kiến lần 3 (nếu còn điều chỉnh) hoặc ra quyết định cấp học bổng nếu DS đã thỏa mãn các điều kiện.


------------------------------
Nội dung công bố lần 1:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về Học bổng khuyến khích học tập, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên tiến hành xét, cấp học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2018-2019 dựa trên kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 theo các tiêu chí sau:

 

Học bổng khuyến khích học tập là hình thức ghi nhận thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ, thưởng cho sinh viên một khoản kinh phí xứng đáng với thành tích học tập và rèn luyện đó.

 

Đối tượng được xét học bổng là Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng học đúng tiến độ.

Tiêu chuẩn của SV được đưa vào diện xét HBKKHT: SV có kết quả học tập & rèn luyện học kỳ đạt từ loại khá trở lên, có số tín chỉ đăng ký học & dự thi học kỳ ≥ 15 (các trường hợp ngoại lệ theo chương trình đào tạo do Ban chủ nhiệm khoa đề xuất); SV không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

 

Quỹ học bổng KKHT được thành lập hằng năm dựa trên học phí của sinh viên đóng cho nhà trường theo quy định của nhà nước, được Hiệu trưởng lập kế hoạch chi từ đầu năm học.

 

Đơn vị tính học bổng KKHT (DonviHB) được xác định dựa trên Tổng Quỹ HBKKHT cấp trong học kỳ chia cho tổng số SV thuộc đối tượng xét (TongSV).

Phân bổ Học bổng KKHT về khóa + ngành (CTĐT) của Khoa: Để đảm bảo công bằng cho SV toàn trường, Nhà trường chia Tổng Quỹ HBKKHT cấp trong học kỳ về các khoa theo số lượng SV khoa bằng cách lấy SLSV khoa * DonviHB.

Đồng thời để đảm bảo công bằng cho từng chương trình đào tạo khác nhau của Khóa và Ngành (Ví dụ: Khóa 2016, Khoa CNTT: K16110 hoặc Khóa 17, Ngành CNTT, Khoa ĐT CLC: K17110CLC), Nhà trường chia Quỹ học bổng KKHT của Khoa về cho từng Khóa + Ngành bằng cách SLSV cùng khóa + ngành * DonviHB (sau đây được gọi là Quỹ HB theo CTĐT)

 

Quỹ HB theo CTĐT được chia ra: tối đa 30% dành cấp cho học bổng Loại Giỏi, còn lại 70% dành cấp cho học bổng Loại Khá.

 

Cách xét học bổng:

Bước 1: Chia SV trường thành các khối khóa + Ngành (CTĐT) để phục vụ xét.

Bước 2: Sắp xếp SV theo thành tích học tập và rèn luyện từ trên xuống:

- Xếp loại HB Giỏi cho SV học tập Giỏi + Điểm rèn luyện Xuất sắc (nhóm ưu tiên 1)

- Xếp loại HB Khá cho SV Học tập Khá trở lên + Điểm rèn luyện Khá trở lên trừ những SV nằm trong nhóm ưu tiên 1 (nhóm ưu tiên 2)

- SV ngoài 2 nhóm trên không được xét học bổng.

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên trong cùng 1 nhóm được căn cứ lần lượt dựa trên Điểm học tập, Điểm rèn luyện, Số tín chỉ trong học kỳ.

Bước 3: Cấp học bổng:

-  Lấy tối đa 30% Quỹ HB theo CTĐT cấp học bổng loại Giỏi cho SV thuộc nhóm ưu tiên 1 đến khi hết 30% Quỹ. Nếu 30% Quỹ không đủ cấp hết cho SV nhóm ưu tiên 1, thì những SV còn lại (xếp thứ tự sau) trong nhóm ưu tiên 1 sẽ được cấp học bổng loại Khá (hay còn gọi là Hạ bậc học bổng Giỏi thành Khá).

-  Cấp xong học bổng cho nhóm ưu tiên 1, tiếp tục cấp học bổng cho SV thuộc nhóm ưu tiên 2 (xếp loại học bổng Khá) đến khi hết Quỹ HB theo CTĐT.

 

Danh sách dự kiến lần 1 SV xem <<tại đây>>.

 

Sinh viên có ý kiến phản hồi liên hệ trực tiếp Thầy Lê Quang Bình tại phòng A1.204 để được kiểm tra và xử lý ngay. 

Hạn chót phản hồi từ nay đến ngày 26/03/2019 (theo giờ hành chính), sau thời gian này, nhà trường sẽ xét, cấp lại và công bố dự kiến lần 2 (nếu có điều chỉnh) hoặc ra quyết định cấp học bổng nếu DS đã thỏa mãn các điều kiện.

 

Trân trọng!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,073

Tổng truy cập:1,158,764