Tác giả :

Căn cứ hướng dẫn số 92/HD-ĐHSPKT ngày 03/6/2016 của Hiệu trưởng về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho SV trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên thông báo đến các đơn vị và SV toàn trường về việc xét thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho SV học kỳ II năm học 2019 – 2020 như sau:
1. Miễn, giảm học phí
a. Đối tượng: Xem tại điểm 2, 3 hướng dẫn số 92/HD-ĐHSPKT ngày 03/6/2016 của Hiệu trưởng về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho SV trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (xem tại đây)
b. Hồ sơ

2. Trợ cấp xã hội
a. Đối tượng
- SV là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước.
- SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 
- SV bị tàn tật giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
b. Hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên sử dụng hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên để xét trợ cấp xã hội, SV không phải làm thêm hồ sơ.
3. Hỗ trợ chi phí học tập
a. Đối tượng: SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy (trừ SV: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học).
b. Hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên sử dụng hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên để xét hỗ trợ chi phí, SV không phải làm thêm hồ sơ.
4. Thời gian và địa điểm sinh viên nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí
SV nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí tại văn phòng khoa quản sinh viên đến ngày 15/3/2020. 
Các khoa tổng hợp và gởi hồ sơ về phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trước ngày 30/3/2020.
Trân trọng thông báo./.

Sinh viên tải mẫu đơn xét miễn giảm tại đây: 
http://sao.hcmute.edu.vn/ArticleId/196d8b89-4bf8-4e69-a2b6-8c520b9ee0f7/cac-mau-giay-xac-nhan-sv

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,359

Tổng truy cập:1,429,209