Tác giả :
Phòng Tuyển sinh & CTSV công bố danh sách khen thưởng tốt nghiệp đợt xét tháng 7 và 9 năm 2019.

Sinh viên download danh sách tại đây: DANGWEB.xlsx

Sinh viên lưu ý:
- Sinh viên có kỷ luật từ khiển trách trở lên trong toàn khóa học sẽ không được xét khen thưởng (xem quyết định kỷ luật trên trang online)
- Sinh viên Khá phải từ 6.5 ĐTB học tập và 65 điểm rèn luyện toàn khóa
- Sinh viên Giỏi phải từ 8.0 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Sinh viên Khá được thưởng hiện kim phải từ 7.5 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Danh hiệu phong trào do khoa đề xuất.

Sinh viên kiểm tra và gửi khiếu nại tại đây: https://forms.gle/3YtbGJsdjCPEBULi8
Hạn chót khiếu nại 09/10/2019.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,348

Tổng truy cập:1,429,198