Tác giả :

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGD ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy;
Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi cả nước;

Nhà trường ban hành hướng dẫn quy trình xử lý tạm dừng/thôi học/học lại cho Sinh viên hệ Chính quy (gọi tắt là SV) bằng hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Quy trình xử lý tạm dừng/thôi học/học lại cho SV được tuân thủ theo quy trình phục vụ Sinh viên số 36: QT-TS&CTSV-TDTHHL có hiệu lực từ ngày 01/4/2020, chỉ thay đổi về hình thức xử lý đơn theo hình thức trực tuyến.
2. Quy trình tạm dừng/thôi học online gồm 04 bước, sinh viên xem và thực hiện theo hướng dẫn trong file đính kèm nếu có nhu cầu tạm dừng/thôi học (quytrinh_tamdung_thoihoc_hoclai_covid.docx)

3.  Quy trình học lại gồm 02 bước sinh viên xem và thực hiện theo hướng dẫn trong file đính kèm nếu có nhu cầu học lại (quytrinh_tamdung_thoihoc_hoclai_covid.docx)

Quy trình nhận giấy chứng nhận, gửi đơn đề nghị, Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn ở file đính kèm (quy trinh hoc vu online.docx)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 155,774

Tổng truy cập:2,501,459