Tác giả :

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Điều 6, Quy chế 43- Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo

Kính gửi:   CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

--------------------------------------

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (gọi tắt là Quy chế 43);

Căn cứ điều kiện cụ thể về tổ chức đào tạo, học tập của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp. Hồ Chí Minh,

Hiệu trưởng hướng dẫn việc điều chỉnh thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ như sau:

  1. Thời gian tối đa cho mỗi chương trình đào tạo bằng hai lần so với thời gian thiết kế cho chương trình đó. Cụ thể như sau:

TT

Chương trình đào tạo

Thời gian khóa học qui định

Thời gian hoàn thành chương trình tối đa

1

Đại học chuyển tiếp (liên thông từ CĐ lên ĐH)

1,5 năm

3 năm

2

Đại học chuyển tiếp K3/7, TCCN (liên thông từ TC lên ĐH)

3,5 năm

7 năm

3

Đại học chính qui A, A1, B, D1, V.

4 năm

8 năm

4

Đại học chính qui có đào tạo GVKT

4,5 năm

9 năm

5

Các chương trình cao đẳng

3 năm

6 năm

  1. Hướng dẫn này được áp dụng từ học kỳ II năm học 2012-2013.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

          ( Đã ký)                       

 

            PGS.TS. ĐỖ VĂN DŨNG
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,557

Tổng truy cập:1,159,248