Tác giả :

HƯỚNG DẪN

V/v điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập để xét cấp học bổng khuyến khích học tập; mức học bổng

& điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Kính gửi:   CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

--------------------------------------

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

Căn cứ Văn bản số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo đại học & cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,

Hiệu trưởng hướng dẫn việc điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập để xét cấp học bổng khuyến khích học tập; mức học bổng & điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

  1. Quy định số tín chỉ đăng ký học & thi học kỳ để xét cấp học bổng khuyến khích học tập: Số tín chỉ đăng ký học & dự thi học kỳ ≥ 15 (trường hợp vì lý do tổ chức đào tạo, cả lớp có số tín chỉ < 15; hoặc ở học kỳ cuối khóa, SV đăng ký hết các môn học mà số tín chỉ vẫn < 15, phòng Công tác HSSV trình Hiệu trưởng xem xét quyết định).
  2. Quy định mức học bổng & điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

-     Mức học bổng loại A: 300.000đ/tháng/suất với bậc đại học; 250.000đ/tháng/suất với bậc cao đẳng.

Học bổng loại A được cấp cho những SV có điểm trung bình chung học tập xếp hạng giỏi (từ 8,50 đến 10 điểm), điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm) và nằm trong chỉ tiêu quỹ học học bổng cho phép.

-     Mức học bổng loại B: 240.000đ/tháng/suất với bậc đại học; 200.000đ/tháng/suất với bậc cao đẳng.

Học bổng loại B được cấp cho những SV có điểm trung bình chung học tập xếp hạng khá (từ 7,00 đến 8,49 điểm), điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (từ 70 điểm trở lên) và nằm trong chỉ tiêu quỹ học học bổng cho phép

  1. Quy định tỷ lệ mức học bổng như sau: Giành tối đa 30% tổng quỹ HBKKHT cho mức học bổng loại A, còn lại cho mức học bổng loại B.

Hướng dẫn này được áp dụng cho việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập của SV bậc đại học và cao đẳng từ học kỳ II năm học 2008-2009.

Các quy định khác tại Hướng dẫn số 348/HD/ĐHSPKT/CTCT-QLSV ngày 15-9-2007 của Hiệu trưởng V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục được áp dụng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,324

Tổng truy cập:1,429,174