Tác giả :

Hướng dẫn SV liên hệ với các đơn vị trong trường để giải quyết các yêu cầu

  1. Các phòng/ban:

-        Phòng Đào tạo (lầu 2 Tòa nhà trung tâm),E-mail: pdt@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 38 961333; 37221 223 – 48120: Chương trình đào tạo, đăng ký môn học, thời khóa biểu, kiểm tra, thi, cấp bảng điểm, xét nợ học phần, xét tốt nghiệp,…

-        Phòng Công tác HSSV (lầu 2 tòa nhà trung tâm), E-mail: pcthssv@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37 222764; 37221 223 – 48170: Hồ sơ sinh viên, giải quyết chế độ chính sách, đánh giá điểm rèn luyện, công tác xã hội, học bổng, khen thưởng & kỷ luật sinh viên, cấp các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận SV, giấy chứng nhận để vay tín dụng ưu đãi, xác nhận sổ ưu đãi,…

-        Phòng Kế hoạch - Tài chính (lầu 1 & 7 Tòa nhà trung tâm), E-mail: phong.khtc@hcmute.edu.vn,  số điện thoại: 38 962166; 37221 223 – 48130: Thu học phí & hướng dẫn thu học phí, tính toán học phí & xác nhận SV đóng học phí, phát tiền học bổng, tiền trợ cấp xã hội & tiền khen thưởng cho SV,…

-        Phòng Tổ chức cán bộ (lầu 5 Tòa nhà trung tâm), E-mail: ptccb@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37 225142 ;37221 223 – 48116: Công tác giữ gìn trật tự an ninh, tôn tạo & xây dựng môi trường sư phạm.

-        Phòng Hành chính - Tổng hợp (lầu 1 Tòa nhà trung tâm), E-mail: phcth@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 38 968641; 37221 223 – 48100: Hướng dẫn SV gặp Ban 4giám hiệu, giải quyết các yêu cầu về văn thư,....

-        Phòng Quản trị & Quản lý dự án ( lầu 7 Tòa nhà trung tâm), E-mail: pqtqlda@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48200: Giải quyết các yêu cầu về phòng học cho SV,...

-        Phòng Quản trị chiến lược (lầu 11 Tòa nhà trung tâm), E-mail: pqtcl@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48420: Hoạch định chiến lược phát triển trường,…

-        Phòng Thiết bị vật tư  ( lầu 7 Tòa nhà trung tâm), E-mail: ptbvt@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37 221713; 37221 223 – 48144: Giải quyết các yêu cầu về vật tư thực tập cho SV, đảm bảo các yêu cầu về thiết bị kỹ thuật phòng học,….

-        Phòng Đảm bảo chất lượng (lầu 7 Tòa nhà trung tâm), E-mail: pdbcl@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48190: Đánh giá các chương trình đào tạo các hoạt động đào tạo,…

-        Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ quốc tế (lầu 6 Tòa nhà trung tâm), E-mail: qlkhqhqt@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 38 961141, 37221 223 – 48161: Hướng dẫn SV tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động học thuật, các cuộc thi khoa học & công nghệ trong và ngoài trường,…

-        Phòng Đào tạo không chính quy (khu A), E-mail: pdtkcq@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48150: Tổ chức, quản lý các chương trình đạo không chính quy, đào tạo từ xa,…

-        Phòng Thanh tra giáo dục (lầu 11 Tòa nhà trung tâm), E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48180: làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục.

-        Thư viện (khu A), E-mail: thuvien@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 38 969920; 37221 223 – 48220: Đáp ứng các yêu cầu của SV về tài liệu, giáo trình; mượn & trả sách báo tạp chí; truy cập các tài liệu trên mạng của thư viện,…

-        Ban Quản lý ký túc xá (Văn phòng tại ký túc xá D), E-mail: bqlktx@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48210: Giải quyết các nhu cầu về nội trú cho SV, hướng dẫn & quản lý SV nội trú theo Quy chế nội trú của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo,...

-        Trạm y tế (khu B), E-mail: yte@hcmute.edu.vn,  số điện thoại: 37221 223 – 48520: Khám sức khỏe cho SV, khám & chữa bệnh ban đầu cho SV, giải quyết các yêu cầu về bảo hiểm cho SV,…

-        Trung tâm thông tin, máy tính (lầu 8 Tòa nhà trung tâm), E-mail: ttttmt@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48510: Cấp địa chỉ E-mail mang tên miền của trường cho SV, hướng dẫn SV kích hoạt & sử dụng địa chỉ E-mail do trường cấp,...

-        Trung tâm Dịch vụ sinh viên (khu A), E-mail: ttdvsv@hcmute.edu.vn, số điện thoại: 37221 223 – 48570: Hỗ trợ SV trong các lĩnh vực học tập, sinh hoạt, làm thêm bán thời gian,…

-        Đoàn trường & Hội SV trường (khu A, cạnh Thư viện), số điện thoại: 38 963043, 37221 223 – 8530, 37221 223 – 48540: Giải quyết các yêu cầu về công tác đoàn, công tác hội; tổ chức các hoạt động đoàn hội & phong trào sinh viên,…

  1. Khoa/trung tâm/viện (số điện thoại, email của khoa/TT & ngành học do khoa/TT quản lý)

-        Khoa Điện-Điện tử quản lý các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông; CN kỹ thuật điện, điện tử; CN kỹ thuật máy tính; CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - ĐT: 38 960985, 37221 223 – 48300; Văn phòng khoa: Khu C; E-mail: kddt@hcmute.edu.vn.  

-        Khoa Cơ khí chế tạo máy quản lý các ngành: CN chế tạo máy; Kỹ thuật công nghiệp; CN kỹ thuật Cơ điện tử; CN kỹ thuật cơ khí - ĐT: 38 960986, 37221 223 – 48320; Văn phòng khoa: Khu E; E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Cơ khí động lực quản lý các ngành: CN kỹ thuật ô tô (ĐH &CĐ); CN Kỹ thuật nhiệt - ĐT: 38 964921, 37221 223 – 48340; Văn phòng khoa: Khu F; E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Công nghệ May & thời trang quản lý các ngành: Kinh tế gia đình; Công nghệ May (ĐH & CĐ); Thiết kế thời trang - ĐT: 38 966840, 37221 223 – 48380; Văn phòng khoa: tầng 8, tòa nhà trung tâm; E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn,

-        Khoa Xây dựng & Cơ học ứng dụng quản lý ngành CN kỹ thuật công trình xây dựng - ĐT: 38 972092, 37221 223 – 48290; Văn phòng khoa: tầng 3, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm quản lý các ngành CN kỹ thuật môi trường; CN thực phẩm - ĐT: 37221 223 – 48400; Văn phòng khoa: tầng 8, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Công nghệ Thông tin quản lý ngành CN thông tin - ĐT: 38 960987, 37221 223 – 48370; Văn phòng khoa: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn.

-        Khoa In & truyền thông quản lý ngành Công nghệ In - ĐT: 38 969339, 37221 223 – 48360; Văn phòng khoa: Tầng 9, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kitt@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Ngoại ngữ quản lý ngành Sư phạm tiếng Anh - ĐT: 38 7225550, 37221 223 – 48250; Văn phòng khoa: Tầng 4, Tòa nhà trung tâm; E-mail: knn@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Kinh tế quản lý các ngành: Quản lý công nghiệp; Kế toán - ĐT: 37 225551, 37221 223 – 48390; Văn phòng khoa: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kkt@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Đào tạo chất lượng cao quản lý các ngành thuộc Chương trình Đào tạo chất lượng cao - ĐT: 37222 763, 37221 223 – 48410; Văn phòng khoa: Tầng 4, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn.

-        Trung tâm Việt - Đức quản lý các ngành trình độ cao đẳng: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông; CN kỹ thuật điện, điện tử - ĐT: 38 964575, 37221 223 – 48450; Văn phòng Trung tâm: Khu A; E-mail: ttvd@hcmute.edu.vn.

-        Khoa khoa học cơ bản quản lý & giảng dạy các môn Khoa học cơ bản trong toàn trường; ĐT: 37221 223 – 48820; Văn phòng khoa: Tầng 9, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kkhcb@hcmute.edu.vn.

-        Khoa Lý luận chính trị quản lý & giảng dạy các môn Khoa học lý luận chính trị, Khoa học Xã hội & nhân văn, Giáo dục thể chất; ĐT: 37221 223 – 48260; Văn phòng khoa Tầng 9, Tòa nhà trung tâm; E-mail: kllct@hcmute.edu.vn.

-        Viện Sư phạm kỹ thuật quản lý & giảng dạy các Chương trình Sư phạm kỹ thuật; ĐT: 08 37306994; Văn phòng: Số 484 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh; E-mail: vienspkt@hcmute.edu.vn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,483

Tổng truy cập:1,159,174