Tác giả :

HƯỚNG DẪN
V/v điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập

đối với sinh viên hệ chính quy

Kính gửi:   CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

--------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quy định của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc thu học phí năm học 2014-2015,

Hiệu trưởng hướng dẫn việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trình độ đại học & cao đẳng hệ chính quy như sau:

  1. Quy định mức học bổng khuyến khích học tập:

-     Mức học bổng loại khá: 800.000đ/tháng/suất với trình độ đào tạo đại học; 650.000đ/tháng/suất với trình độ đào tạo cao đẳng.

Học bổng loại khá được cấp cho những sinh viên có điểm trung bình chung học tập xếp hạng khá trở lên (từ 7,00 điểm trở lên), điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (từ 70 điểm trở lên) và nằm trong chỉ tiêu quỹ học bổng cho phép

-     Mức học bổng loại giỏi: 1.000.000đ/tháng/suất với trình độ đào tạo đại học; 800.000đ/tháng/suất với trình độ đào tạo cao đẳng.

Học bổng loại giỏi được cấp cho những sinh viên có điểm trung bình chung học tập xếp hạng giỏi (từ 8,50 đến 10 điểm), điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm) và nằm trong chỉ tiêu quỹ học học bổng cho phép.

  1. Quy định tỷ lệ mức học bổng như sau: Giành tối đa 30% tổng quỹ HBKKHT cho mức học bổng loại giỏi, còn lại cho mức học bổng loại khá.

Hướng dẫn này được áp dụng cho việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên hệ chính quy năm học 2014-2015.

Các quy định khác tại Hướng dẫn số 348/HD/ĐHSPKT/CTCT-QLSV ngày 15/9/2007 & số 25/HD/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 23/3/2009 của Hiệu trưởng V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV tiếp tục được áp dụng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,063

Tổng truy cập:1,158,754