Tác giả :

QUY ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG

VỀ ĐỊNH MỨC THƯỞNG ĐỐI VƠI HỌC SINH, SINH VIÊN

----------------

-     Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27/10/1976 và Quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

-     Căn cứ chương 8 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010 /QĐ -TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

-     Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

-     Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-ĐHSPKT-CTCT&QLSV ngày 20/10/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh V/v ban hành Quy định hình thức, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

-     Căn cứ yêu cầu công tác quản lý học sinh, sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

-     Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC THƯỞNG ĐỐI VƠI HỌC SINH, SINH VIÊN

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Nguyên tắc

-       Tập thể (lớp, chi đoàn, chi hội), cá nhân học sinh, sinh viên (HSSV) có thành tích tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn, Hội, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội,… tùy theo mức độ, đều được thưởng về mặt vất chất (bằng tiền hoặc hiện vật) nhằm động viên kịp thời sự cố gắng phấn đấu của thấp thể, cá nhân.

-       Tập thể, cá nhân HSSV có thành tích cao đã được cấp trên (trên cấp trường) khen thưởng thì vẫn được nhà trường thưởng theo quy định này.

-       Tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được thưởng trong cùng một đợt hoặc trong cùng một nội dung thì chỉ nhận được một phần thưởng mức cao nhất.

-       Nghiêm cấm việc dùng kinh phí (quỹ thưởng) để thưởng trùng lặp (Chính quyền, Đảng, Đoàn, Hội) cho tập thể, cá nhân có cùng một thành tích xét thưởng

 1. Phạm vi áp dụng.

-       Quy định này áp dụng cho HSSV hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng & trung cấp chuyên nghiệp có thành tích trong các lĩnh vực hoạt động theo quy định của Nhà trường.

-       Các trường hợp đặc biệt ngoài quy định này do Hiệu trưởng quyết định.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MỨC THƯỞNG
 2. Đối với thành tích học tập & rèn luyện trong năm học.
 3. Đối với tập thể

-       Danh hiệu “Tập thể Xuất sắc”:                                                                  2.000.000đ/tập thể.

-       Danh hiệu “Tập thể Tiên tiến”:                                                                  1.000.000đ/tập thể.

 1. Đối với cá nhân

-       Danh hiệu “HSSV Xuất sắc”:                                                                    500.000đ/HSSV.

-       Danh hiệu “HSSV Giỏi”:                                                                           300.000đ/HSSV.

 1. Đối với thành tích học tập & rèn luyện trong toàn khóa học

-       Danh hiệu “HSSV Xuất sắc”:                                                                    700.000đ/HSSV.

-       Danh hiệu “HSSV Giỏi”:                                                                           500.000đ/HSSV.

-       Danh hiệu “SV tốt nghiệp thủ khoa ngành & khóa học, được thưởng như sau:

ü  Nếu là “Sinh viên Xuất sắc”:                                                               800.000đ/SV.

ü  Nếu là “Sinh viên Giỏi”:                                                                      600.000đ/SV.

ü  Nếu là “Sinh viên Tiên tiến”:                                                               300.000đ/SV.

-       Sinh viên tốt nghiệp trước tiến độ, ngoài mức thưởng như trên (khi đạt các Danh hiệu tương ứng) được thưởng thêm:                                                                                              200.000đ/SV

 1. Đối với thành tích thi tuyển sinh đại học.

-       Thủ khoa tuyển sinh đại học khối A, A1, B, V, D:                                    1.000.000đ/SV.

-       Thủ khoa tuyển sinh Liên thông từ TCCN lên ĐH:                                  700.000đ/SV.

-       Thủ khoa tuyển sinh Liên thông từ CĐ lên ĐH                                        700.000đ/SV  

 1. Đối với thành tích đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, tỉnh/thành về văn hóa, chuyên môn, tay nghề, nghiên cứu khoa học, văn nghệ, thể dục thể thao.
 2. Quốc tế (sẽ xem xét cụ thể trình Hiệu trưởng quyết định).
 3. Quốc gia (bộ ngành):

-       Tập thể:

ü  Huy chương vàng (nhất):                                                                           500.000đ/người.

ü  Huy chương bạc (nhì):                                                                               300.000đ/người.

ü  Huy chương đồng (ba):                                                                              200.000đ/người.

ü  Khuyến khích:                                                                                            100.000đ/người.         

-       Cá nhân

ü  Huy chương vàng (nhất):                                                                           1.000.000đ/HSSV.

ü  Huy chương bạc (nhì):                                                                               700.000đ/HSSV.

ü  Huy chương đồng (ba):                                                                              500.000đ/HSSV

ü  Khuyến khích:                                                                                            300.000đ/HSSV         

 1. Tỉnh (thành phố).

-       Tập thể:

ü  Huy chương vàng (nhất):                                                                           300.000đ/người.

ü  Huy chương bạc (nhì):                                                                               200.000đ/người.

ü  Huy chương đồng (ba):                                                                              100.000đ/người.

ü  Khuyến khích:                                                                                            50.000đ/người.           

-       Cá nhân

ü  Huy chương vàng (nhất):                                                                           700.000đ/HSSV.

ü  Huy chương bạc (nhì):                                                                               500.000đ/HSSV.

ü  Huy chương đồng (ba):                                                                              300.000đ/HSSV

ü  Khuyến khích:                                                                                            200.000đ/HSSV         

 1. Đối với thành tích trong công tác xây dựng Trường, Đoàn, Hội, các hoạt động xã hội, từ thiện,...

-       Tập thể:

ü  Danh hiệu “Tập thể Xuất sắc” hoặc tương đương:                                    1.500.000đ/tập thể.

ü  Danh hiệu “Tập thể Giỏi” hoặc tương đương:                                           700.000đ/tập thể.

-       Cá nhân:

ü  Danh hiệu “HSSV Xuất sắc” hoặc tương đương:                                     300.000đ/HSSV.

ü  Danh hiệu “HSSV Giỏi” hoặc tương đương:                                            200.000đ/HSSV.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phân công trách nhiệm

-       Phòng Công tác HSSV chủ trì phối hợp & chịu trách nhiệm soạn thảo quyết định khen thưởng, in giấy khen, chuẩn bị phần thưởng bằng hiện vật trình Hiệu trưởng xem xét quyết định và tổ chức trao phần thưởng.

-       Các khoa/TT, phòng ban, Đoàn trường, Hội SV đề xuất khen thưởng HSSV có thành tích tiêu biểu lên Ban giám hiệu qua phòng Công tác HSSV.

-       Phòng Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm phát tiền thưởng cho tập thể, cá nhân HSSV.

 1. Điều kiện nhận thưởng.

-       Đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp trường: Quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng.

-       Đối với tập thể, cá nhân được cấp trên khen: Quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng; kèm bản sao Quyết định khen thưởng của cấp trên hoặc bản sao bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận,...

 1. Hiệu lực thi hành.

-       Quy định này có hiệu lực từ năm học 2012-2013, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

-       Trong quá trình thực hiện, nếu có gì phát sinh, Hiệu trưởng sẽ xem xét & điều chỉnh.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,334

Tổng truy cập:1,429,184