Tác giả :

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT CẤP HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO HỌC SINH SINH VIÊN

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ

-----------------

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ điều kiện cụ thể của Nhà trường,

Hiệu trưởng hướng dẫn việc xét cấp HBKKHT cho HSSV như sau.

  1. Đối tượng & phạm vi áp dụng: HSSV có đủ các tiêu chuẩn sau đây, được đưa vào diện xét cấp HBKKHT.

-     HSSV hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp học đúng tiến độ; có số tín chỉ đăng ký học và dự thi học kỳ ≥ 20 (trường hợp vì lý do tổ chức đào tạo, cả lớp có số tín chỉ < 20; hoặc ở học kỳ cuối, SV đăng ký hết các môn học mà số tín chỉ vẫn < 20, phòng Công tác HSSV trình Hiệu trưởng xem xét quyết định).

HSSV học kéo dài (lưu ban) so với chương trình đào tạo của ngành học quy định, không thuộc diện xét cấp HBKKHT.

-     HSSV có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng, thì được xét cấp HBKKHT trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường cho phép.

Điểm trung bình chung học tập được xác định theo qui định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt).

Kết quả rèn luyện được xác định theo qui định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

HSSV thuộc diện hưởng học bổng chính sách, hưởng trợ cấp xã hội, hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét cấp học bổng thì được xét cấp HBKKHT như những HSSV khác.

  1. Mức bọc bổng: Mức học bổng khuyến khích học tập được xác định theo bậc đào tạo và chia thành 3 loại như sau:

-     Học bổng loại A: 300.000đ/tháng với bậc đại học, 250.000đ/tháng với hệ cao đẳng, 220.000đ/tháng với hệ TCCN.

-     Học bổng loại B: 240.000đ/tháng với bậc đại học, 200.000đ/tháng với hệ cao đẳng, 180.000đ/tháng với hệ TCCN.

-     Học bổng loại C: 180.000đ/tháng với bậc đại học, 150.000đ/tháng với hệ cao đẳng, 140.000đ/tháng với hệ TCCN.

  1. Quỹ học bổng.

-     Hàng năm, Nhà trường xây dựng quỹ học bổng khuyến khích học tập giành cho HSSV (bao gồm cả học bổng chính sách, trợ cấp xã hội) theo quy định.

-     Quy định tỷ lệ mức học bổng các loại như sau: Giành tối đa 20% tổng quỹ HBKKHT cho mức học bổng loại A, 50% cho mức học bổng loại B, còn lại cho mức học bổng loại C.

  1. Điều kiện xét cấp HBKKHT.

-     Cấp học bổng loại A: Học bổng loại A được cấp cho những HSSV có điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt từ 9,0 trở lên, điểm rèn luyện học kỳ đạt loại xuất sắc và nằm trong chỉ tiêu quỹ học bổng cho phép.

-     Cấp học bổng loại B: Học bổng loại B được cấp cho những HSSV có điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt từ 8,0 trở lên, điểm rèn luyện học kỳ đạt loại tốt trở lên và nằm trong chỉ tiêu quỹ học bổng cho phép.

-     Cấp học bổng loại C: Học bổng loại C được cấp cho những HSSV có điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt từ 7,0 trở lên, điểm rèn luyện học kỳ đạt loại khá trở lên và nằm trong chỉ tiêu quỹ học bổng cho phép.

  1. Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

-     Đầu học kỳ, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính phối hợp với Trưởng phòng Công tác HSSV trình Hiệu trưởng quỹ học bổng khuyến khích học tập giành cho HSSV.

-     Trưởng phòng Công tác HSSV phối hợp với các Trưởng khoa, trung tâm quản HSSV xác định số tiền (quỹ học bổng) chi học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học theo số lượng HSSV.

-     Trưởng khoa, trung tâm: Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của HSSV trong đơn vị tiến hành xét cấp học bổng theo thứ tự từ mức học bổng loại A trở xuống cho đến khi hết chỉ tiêu quỹ học bổng.

Trường hợp không sử dụng hết chỉ tiêu quỹ học bổng, báo cho trưởng phòng Công tác HSSV để điều phối chung.

-     Trưởng phòng Công tác HSSV tổng hợp kết quả xét cấp HBKKHT trong toàn trường & trình Hiệu trưởng quyết định cấp HBKKHT cho HSSV vào tuần thứ 5 của học kỳ.

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học (mỗi học kỳ cấp 5 tháng).

Văn bản này được áp dụng từ học kỳ I năm học 2007-2008. Các văn bản trước trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,397

Tổng truy cập:1,429,247