Tác giả :

         Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018-2019; Căn cứ tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch số 215/KH-ĐHSPKT ngày 10/8/2018 về việc tổ chức tuần sinh hoạt dành sinh viên (SV) đầu năm học 2018-2019. Qua triển khai thực hiện, Ban Giám hiệu thông báo như sau:
Số lượng viên thực hiện bài thu hoạch sinh hoạt đầu khóa, đầu năm học 2018-2019: 17.235/24.256 SV (đạt tỉ lệ: 71,05%), trong đó:
- SV kéo dài (trước khóa 2015): 557/4.390 SV (đạt tỉ lệ: 12,69%)
- SV từ khóa 2015-2017: 11.229/14.077 SV (đạt tỉ lệ: 79,77%)
- SV khóa 2018: 5.449/5.789 SV (đạt tỉ lệ: 94,13%)
Kết quả: 16.298/17.235 SV đạt kết quả hoàn thành bài thu hoạch, đạt tỉ lệ: 94,56%.
Hiệu trưởng quyết định trừ 04 điểm rèn luyện đối với những SV không tham gia làm bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2018-2019 đợt 1 (theo danh sách đính kèm).
Yêu cầu các SV chưa tham gia làm bài thu hoạch và SV làm bài bài thu hoạch nhưng chưa đạt tiếp tục tự học qua video được nhà trường quay tại phòng Studio của trường, đăng tải trên website trường với các nội dung: Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay; Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2018; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta; Một số nội dung trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 – 2019.
Thực hiện bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2018-2019 đợt bổ sung từ ngày 15-25/10/2018 trên trang http://exam.hcmute.edu.vn/.
Đến hết ngày 25/10/2018, những SV không thực hiện làm bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2018-2019 sẽ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo toàn trường; những SV làm bài thu hoạch không đạt sẽ bị kỷ luật với hình thức khiển trách toàn trường.


HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÀI THU HOẠCH BỔ SUNG
1. Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang http://exam.hcmute.edu.vn/ và thực hiện đăng nhập. (xem hướng dẫn đăng nhập - mục 1 và mục 2)
2. Bước 2: Sinh viên vào đường link sau http://exam.hcmute.edu.vn/course/view.php?id=198  click vào bài thi để làm bài
3. Bước 3: Sinh viên thực hiện bài thi trắc nghiệm online với 20 câu hỏi trong thời gian 20 phút, trả lời đúng từ 10 câu trở lên được đánh giá là đạt.


SV có thể xem video bài giảng và xem tài liệu tại: http://sao.hcmute.edu.vn/ 


Hướng dẫn cách đăng nhập và làm bài thi: (xem hướng dẫn đính kèm


Lưu ý: Mọi gian lận trong cuộc thi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.

Sinh viên cần hỗ trợ liên hệ thầy Bình - quangbinh@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,068

Tổng truy cập:1,158,759