Tác giả :


 
Thực hiện Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 21/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về việc thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 401-KH/TWĐTN-TNTH ngày 10/9/2015 về việc tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi đội ngũ trí thức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích tham trong việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ e-mail: vanphonghsvvn@gmail.com hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.


DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 103,411

Tổng truy cập:1,023,769