Tác giả :

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm đội ngũ tư vấn

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Quyết định số 389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định công tác tư vấn đối với sinh viên;

Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm 137 cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên làm nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên hệ chính quy năm học 2014-2015 (danh sách kèm theo).

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của tư vấn viên được quy định tại Quyết định số 389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định công tác Tư vấn đối với sinh viên.

Điều 3: Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ học kỳ I năm học năm học 2014-2015.

Danh sách tư vấn viên các đơn vị vui lòng download file đính kèm: 
QUYETDINH-TUVAN-2014-2015.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,024

Tổng truy cập:1,158,715