Tác giả :

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;
Căn cứ hướng dẫn số 92/HD-ĐHSPKT ngày 03/6/2016 của Hiệu trưởng về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho SV trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; 
Căn cứ thông báo số 01/TB-ĐHSPKT ngày 06/01/2020 của Hiệu trưởng về việc tiếp nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020; 
Căn cứ thông báo số 75/TB-ĐHSPKT ngày 18/03/2020 của Hiệu trưởng về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2019-2020; 
Căn cứ tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên cả nước;

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên thông báo đến các đơn vị và SV toàn trường về việc tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho SV học kỳ II năm học 2019 – 2020 như sau:

      1. Sinh viên thực hiện hồ sơ xét miễn giảm học phí theo Hướng dẫn số 92/HD-ĐHSPKT và Thông báo số 01/TB-ĐHSPKT theo mẫu đơn <<download>> và các giấy tờ liên quan.
       2. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa hoặc có thể gửi qua đường bưu điện về văn phòng khoa trước ngày 20/04/2020 (theo dấu bưu điện). Ban chủ nhiệm khoa xét duyệt và ký xác nhận hồ sơ (vào đơn của SV) và tổng hợp hồ sơ gửi về phòng Tuyển sinh và công tác SV trước ngày 30/04/2020 để được tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định miễn, giảm học phí cho SV.
Địa chỉ nhận hồ sơ:
Văn phòng Khoa : ………………. (Hồ sơ xét MGHP)
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Số 01, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

       3.  Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí theo chế độ chính sách có thể đóng học phí (phần còn lại) ở đợt 2 (từ ngày 25/05/2020-26/06/2020)

Trân trọng thông báo./.

CÂU HỎI THƯỞNG GẶP:
1. Em thuộc diện hộ nghèo (hoặc hộ cận nghèo) nhưng em là dân tộc Kinh, em có được xét miễn học phí theo chính sách này không ạ?
Trả lời: 
Căn cứ Điều 7 thuộc Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Điều 4 thuộc Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì em không thuộc diện được hưởng chính sách miễn học phí của Nhà nước.
Đối với SV thuộc hộ nghèo/cận nghèo thì phải đi kèm theo các điều kiện là SV dân tộc thiểu số hoặc SV khuyết tật.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 178,789

Tổng truy cập:1,589,546