Tác giả :
Phòng Công tác HSSV công bố quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015
Do dung lượng file lớn, Sinh viên vui lòng download file PDF theo link đính kèm: Quyết định + Danh sách Sinh viên được cấp học bổng.
Mã QR: 


Hoặc
Bấm vào đây để download 

Về việc nhận học bổng: 
Học bổng sẽ được chi qua tài khoản Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn, Sinh viên có tên trong quyết định nếu
1. Đã nhận học bổng KKHT của học kỳ 2 2013 - 2014 thì không cần cung cấp số tài khoản, pKHTC vẫn lưu và chi theo TK đó;
2. Đã có tài khoản của Ngân hàng trên nhưng chưa nhận HBKK của học kỳ trước, đề nghị cung cấp số tài khoản tại phòng A1-102 (phòng Kế hoạch - Tài chính) gặp cô Trang hoặc qua email: trangttt@hcmute.edu.vn từ ngày 05/11 đến 14/11/2014;
3. Sinh viên chưa có thẻ của NH BIDV - CN Đông Sài Gòn sẽ làm thẻ tập trung tại phòng A1-102  từ ngày 17/11 đến 21/11/2014. 
4. Phòng KHTC lưu ý, tài khoản nhận Học bổng phải là tài khoản của Sinh viên, tuyệt đối không dùng tài khoản của người khác (đã có sinh viên thực hiện việc này, gây chậm trễ cho trường khi chi Học bổng học kỳ 2 năm học 2013 - 2014)
Dự kiến học bổng sẽ được chi vào khoảng cuối tháng 11/2014.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,080

Tổng truy cập:1,158,771