Tác giả :

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 01/08/2014 của hiệu trưởng nhà trường về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định số 2291/QĐ-ĐHSPKT ngày 30/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường;

Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy & học tập năm học 2017-2018, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và toàn thể sinh viên trường về việc triển khai đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

- Đến hết ngày 22/01/2018, Các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện việc đánh giá, nhập điểm rèn luyện cho SV trên phần mềm đánh giá điểm rèn luyện.

- Từ ngày 23/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018, Phòng Tuyển sinh và công tác SV khóa chức năng nhập điểm rèn luyện sinh viên; Chạy chương trình đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên trên phần mềm; Công bố kết quả điểm rèn luyện của SV toàn trường trên trang online sinh viên

- Từ ngày 28/01/2018 đến hết ngày 03/02/2018, Sinh viên kiểm tra lần cuối tổng điểm rèn luyện và xếp loại của cá nhân qua trang online SV; Nếu có sai sót về kết quả hoặc lỗi kỹ thuật do phần mềm, SV thông tin về Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên trong thời gian này.

SV thống nhất kết quả điểm rèn luyện của mình bằng cách lưu bảng điểm (xác nhận) trên trang online SV trường.

Những SV không thực hiện việc thống nhất kết quả điểm rèn luyện cuối cùng của cá nhân (lưu bảng điểm), khi phân loại sẽ bị trừ 10 (mười) điểm rèn luyện (qua theo dõi của phần mềm đánh giá điểm rèn luyện) và không có quyền khiếu nại các vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện cá nhân trong học kỳ được đánh giá.

- Sau ngày 03/02/2018, Công bố quyết định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 102,086

Tổng truy cập:1,158,777